Co jsou elektronicky poskytované služby?

 

Článek 7 prováděcího nařízení o DPH stanoví, že služby dodávané elektronicky zahrnují služby, které jsou dodávány přes internet nebo elektronickou síť a jejichž povaha způsobuje, že jejich dodávka je v podstatě automatizovaná a zahrnuje minimální zásah uživatele.

Ustanovení čl. 7 odst. 2 a 3 obsahuje neúplný seznam příkladů služeb, na které se vztahuje tato definice. Navíc jsou některé pokyny uvedeny v orientačním seznamu služeb, které mají být považovány za elektronické služby, které jsou uvedeny v příloze II směrnice o DPH, která je dále rozpracována v příloze I prováděcího nařízení o DPH.

Článek 7 a příloha I jsou v souladu s definicemi a seznamy poskytovanými v souvislosti s telekomunikačními a vysílacími službami, aby se zajistilo, že v seznamech uvedených v článcích 6a, 6b a 7 nedojde k překrývání nebo opakování. Pokud je to možné, (tj. seznam telekomunikačních, vysílacích nebo elektronických služeb) namísto negativních seznamů.

Samozřejmě odpověď na otázku, zda služby srovnávání cen poskytované internetovými stránkami konečným spotřebitelům skutečně podléhají zdanění, závisí na tom, zda jsou poskytovány za protiplnění. Pokud jsou tyto služby poskytovány spotřebiteli zdarma, tato konkrétní dodávka nespadá do působnosti DPH.

Odkaz na rezervaci on-line  prostřednictvím libovolného zařízení? 

Online rezervace může být provedena osobou, která používá jakékoliv zařízení, které umožňuje rezervaci přes internet nebo jinou elektronickou síť. To zahrnuje zařízení, jako jsou počítače, chytré telefony, tablety, inteligentní věci.